ข้อมูลพื้นฐาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

065839
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
55
229
1754
62153
7075
14775
65839

Your IP: 3.238.184.78

Login Form

สำนักงานปลัดเทศบาล

งานบุคลากร

 

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองเขาสามยอด

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ

 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุข

 แผนเส้นทางความก้าวหน้า

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

 ข้อบังคับเทศบาลเมืองเขาสามยอด

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา_2561-2565

 ตารางแผนพัฒนา_ทม.เขาสามยอด

 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน_หรือประโยชน์อื่นใด

 ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล

 ประกาศใช้แผน_3_ปี 

 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ_พนักงานเทศบาล_และลูกจ้าง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน_วินัยคุณธรรม_จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

แผนอัตรากำลัง_3_ปี_61-63_เทศบาลเมืองเขาสามยอด

แผนเส้นทางความก้าวหน้า2563

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองเขาสามยอด

ประกาศคณะกรรมการป้องปันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการการรับสินบน

งานกิจการสภา

 

งานกิจการสภา