การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269618
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
694
1697
3013
263164
20748
21658
269618

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         เทศบาลเมืองเขาสามยอดถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อน  การดำเนินงานขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้นสำหรับใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขเป็นขวัญกำลังใจดีพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้


 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดาวน์โหลด📕) 

                     ดาวน์โหลดเอกสาร 01

ประกาศเทศบาลเมืองเขาสามยอด เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลเมืองเขาสามยอด (ดาวน์โหลด📌)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองเขาสามยอดประจำปีงบประมาณ 2564 (ดาวน์โหลด 📌)

แผนการจัดการองค์ความรู้ เทศบาลเมืองเขาสามยอด (ดาวน์โหลด 📌)

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) (ดาวน์โหลด 📌)