การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

187008
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
570
643
4768
175691
15361
29838
187008

Your IP: 35.170.64.36

Login Form

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล

     เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและ             ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้ได้รับการ ส่งเสริมความรู้  ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรมอันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพตามรายละเอียดดังนี้


 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) (ดาวน์โหลด 📌)