การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269658
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
734
1697
3053
263164
20788
21658
269658

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566

                ตามที่คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี   ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้จัดทำร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  ซึ่งเป็นแผนกำลังคน ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำอัตรากำลัง การกำหนดโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล  เสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอขอความเห็นชอบ ร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ดังกล่าว  ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี(ก.ท.จ.จังหวัดลพบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563  ได้มีมติเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  เพื่อเป็นกรอบกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฉบับนี้  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  เป็นต้นไป     


ประกาศเทศบาลเมืองเขาสามยอด เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566(ดาวน์โหลด📌)

ประกาศใช้แผน 3 ปี

 

แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566(ดาวน์โหลด📌)