การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดเนินหน่วยงานของรัฐ

-การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564
-การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

100978
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
331
422
2507
94000
1944
12383
100978

Your IP: 3.231.102.4

Login Form

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 ด้านการเงิน

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ

 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 1 

 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 รายงานทางการเงิน

 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

 

ด้านพัสดุ

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

 ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

 สัญญาจ้างหรือข้อตกลง

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 ราคากลาง 

ตารางราคากลาง โครงแหล่งการเรียนรู้

ราคากลาง ดงชายเขา

ราคากลาง ศูนย์การเรียนรู้

ราคากลาง สนามฟุตบอล

ราคากลางซอยประคองคุณ

ราคากลางซอยสิงห์หนุ่ม

 

 

 แผนการจัดหาพัสดุ

จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานสถานธนานุบาล

จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่องสร้างปรับปรุงอาคารอนุบาล

จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล

จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ชุมชน

จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ 

จ้างประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต

 

คำสั่ง

สำหรับการซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียน (ร.31 พัน 1รอ.)

สำหรับการซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียน (ร.31 พัน 1รอ.)

สำหรับการซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียน (รร.สระมะเกลือ)

สำหรับการซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียน (ชุบศร)