การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269690
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
766
1697
3085
263164
20820
21658
269690

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

         ด้วยสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 และผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วนั้น จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 เป็นต้นไป   ซึ่งเทศบัญญัตินี้ ถือเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปี  2564  ของ เทศบาลเมืองเขาสามยอด  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ