การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

186942
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
504
643
4702
175691
15295
29838
186942

Your IP: 35.170.64.36

Login Form

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน

         เทศบาลเมืองเขาสามยอด  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2564  และเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขาสามยอด  โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้


ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 64

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564  (ดาวน์โหลด 📕)