การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

186928
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
490
643
4688
175691
15281
29838
186928

Your IP: 35.170.64.36

Login Form

รายงานผล

 

                      เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาตักรไทย  พ.ศ.2560  รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลเมืองเขาสามยอดจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564   (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563  -  มีนาคม 2564 )  เพื่อให้ประชาชนทราบการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 ตามรายละเอียดดังนี้


รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ประจำปี พ.ศ.2564 (ดาวน์โหลด📕)