การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

186944
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
506
643
4704
175691
15297
29838
186944

Your IP: 35.170.64.36

Login Form

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

           แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 โดยเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ดาวน์โหลด📕)

 

5546

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจ 0021

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจ 0022

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจ 0023