รับคณะศึกษาดูงาน

เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองรี
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 86 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการขยะ"
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด

77777777771

777772777773