เทศบาลเมืองเขาสามยอด เข้ารับรางวัลการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลเมืองเขาสามยอด เข้ารับรางวัลการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้า ในการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020
ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2563

 

555