เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้รับรางวัลการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้รับรางวัลการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ในโครงการ นวัตกรรมสนามไดร์ฟกอล์ฟมินิเสริมสร้างพัฒนาการเด็กพิเศษ
เด็กออทิสติกและเด็กสมาธิสั้น เงินรางวัลจำนวน 300,970 บาท

 

666666