นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสระมะเกลือ วัดถ้ำพิบูล สำนักปฏิบัติธรรม หลวงปู่เรือง เขาสามยอด และวัดดงสวองเก่า

นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด

ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสระมะเกลือ วัดถ้ำพิบูล

สำนักปฏิบัติธรรม หลวงปู่เรือง เขาสามยอด และวัดดงสวองเก่า

       1     2