เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค) คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่เทศบาลเมื

เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค) คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดและโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด1  ณ โดมกีฬาโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
               121092659 2864083193693631 6329842778059921870 n    121029179 2864083317026952 4878325502906798745 n    121111584 2864083400360277 3203157884014685785 n