เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขาสามยอด เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 และจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเขาสา

เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขาสามยอด เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 และจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเขาสามยอด

121233631 2870404566394827 1021752610463517349 n 1     121190676 2870404966394787 5372381371779588852 n    121212901 2870404663061484 4143990205316518809 n