นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เข้ารับเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข

นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เข้ารับเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข

ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
122865549 2907560956012521 6871082715811920435 n   122784765 2907561059345844 3994170548759773274 n   123195094 2907561182679165 7158677084135479592 n