วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด
จัดโครงการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยนายกิจจา จงประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียน ร่วมโครงการดังกล่าว
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการเคลื่อนที่
(วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์) ท้องฟ้าจำลอง การฉายภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมด้านดาราศาสตร์

44    55

 

66   77