การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดเนินหน่วยงานของรัฐ

-การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564
-การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

100969
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
322
422
2498
94000
1935
12383
100969

Your IP: 3.231.102.4

Login Form

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ตามมาตรา 9 8

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด ตามมาตรา 9 (8) ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด ตามมาตรา 9 (8) ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย- ประกาศประกวดราคา สอบราคา, สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) http://www.oic.go.th/content/download.htm , ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ- ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศทุกประเภท


2021-03-04 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานเอกสารภายในกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-04 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักหมู่บ้านน้ำจั้น ชุมชนเขาสามยอด ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-03-03 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด อัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักรวมบรรทุกไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก มีโคมไฟสัญญาณวิบวาบสีเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-03-03 จ้างพิมพ์ประกาศผู้สมัคร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์หน่วยเลือกตั้งของเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-02 จ้างรื้อถอนหอกระจายข่าวของชุมชนเขาสามยอด ๔ เนื่องจากหอกระจายข่าวดังกล่าวชำรุดและเกิดสนิม อาจล้มทับบ้านเรือนประชาชนได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-02 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-02 จ้างรื้อถอนหอกระจายข่าวของชุมชนเขาสามยอด ๑๖ เนื่องจากหอกระจายข่าวดังกล่าวชำรุดและเกิดสนิม อาจล้มทับบ้านเรือนประชาชนได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-02 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานเอกสารภายในกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-25 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-24 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กบ ๕๕๓๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-24 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-23 ซื้อตลับหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆของสำนักปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจอมพล ป. (ขยายผิวจราจร) ชุมชนเขาสามยอด 1

2021-02-22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยค้ำคูณ ชุมชนเขาสามยอด 20

2021-02-22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอนันตโชค ชุมชนเขาสามยอด 20

2021-02-22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยโนนมะกอก ชุมชนเขาสามยอด 23

2021-02-22 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด

2021-02-22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรสัมพันธ์ จากบ้านเลขที่ 88/101 บ้านเลขที่ 91/9 ชุมชนเขาสามยอด 18

2021-02-22 โครงการก่อสร้างถน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่ 54/3 นางแหวนน้อย พรมอ่อน ถึงถนนสายหลัก ชุมชนเขาสามยอด 23

2021-02-22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสายใจดี ชุมชนเขาสามยอด 3