การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269574
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
650
1697
2969
263164
20704
21658
269574

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 


สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดยคลิกที่ชื่อเอกสาร

-โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล.ซอยดาวตะวัน ชุมชนเขาสามยอด 8

-โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล.ซอยพิชัยอุทิศ ชุมชนเขาสามยอด 8

-โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำบ้าน ชุมชนเขาสามยอด 23

-โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนมะกอก ชุมชนเขาสามยอด 23

-โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยมิตรสัมพันธ์ ชุมชนเขาสามยอด 18

-ประกาศ สาระสำคัญ โครงการก่อสร้างอาคารประกกอบอาหารของ รร เขาสามยอด 1

-ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารประกอบอาหาร ของ รร เขาสามยอด 1

-ประกวดโครงการก่อสร้างอาคารประกอบอาหารของโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 (e-bidding)

-ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารประกอบอาหารของโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 

-ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ

-ประกาศโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ม.เอราวัณนคร

-ประกาศ รถบรรทุกเอนกประสงค์

-ประกาศ ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 2 และอาคาร 3)

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน ถนนสายหลักหมู่บ้านน้ำจั้น

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (กรมรบพิเศษทที่ 3)

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (บ้านดงสวอง)

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(บ้านหนองบัว)

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านโนนมะกอก ชุมชนเขาสามยอด 23 (e-bidding)

-โครงการ สร้างท่อระบายน้ำ กรุณา

-โครงการ สร้างท่อระบายน้ำ กรุณาสายหลั

-โครงการ สร้างท่อระบายน้ำ ม.กายสิทธิ์

 -โครงการ สร้างท่อระบายน้ำ ม.น้ำจั้น