การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269609
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
685
1697
3004
263164
20739
21658
269609

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

           ผลจัดซื้อจัดจ้าง

 

            ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 


สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดยคลิกที่ชื่อเอกสาร

-ตารางแสดงราคากลาง นม ภาคเรียนที่1.2564
-นมเปิดเทอม (นมกล่อง)ระหว่างภาคเรียนที่1.2564
-นมเปิดเทอม ภาคเรียนที่1.2564
-นมปิดเทอม ภาคเรียนที่1.2564
-ประกวดราคาซื้อ การซื้อรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ

-ประกาศ ซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ
-จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (กรม 3)
-จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ชุบศร)
-จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (บ้านดงสวอง)
-จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ร.31 พัน 1 รอ)
-จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ร.31 พัน 3 รอ)
-จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (หนองบัวขาว)
-จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-นม รร.ชุบศร(ร.31พัน1รอ.อุปถัมภ์) 13,104 บาท
-นม รร.วัดดงสวอง 24,864 บาท
-นม รร.วัดสระมะเกลือ 18,144 บาท 

-นม รรวัดหนองบัวขาว 18,816 บาท 
-นมรรทม.เขาสามยอด 113,904 บาท
-จัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค.64
-ซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์ 2,437,000 บาท
-ประกวดราคาก่อสร้าง ศพด.บ้านดงสวอง ขนาดไม่ 50 คน

-แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-สัญญาจ้างปรับปรุงโครงการอเนกประสงค์

-จัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่1 ต.ค.-ธ.ค.63
-สัญญาโครงการจ้างออกแบบ
-สัญญาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกน้ำจั้น
-ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
-โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 8 ชั้น (อาคาร 2 และอาคาร 3) โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขาสามยอด
-โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมเขตที่ดินของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ชุมชนเขาสามยอด 8 โดยวิธีเจาะจง
-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ทางเข้าหมู่บ้านน้ำจั้น ชุมชนเขาสามยอด 4
-โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยกรุณา ชุมชนเขาสามยอด 3 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนภายในหมู่บ้านกายสิทธิ์วิลล์ ชุมชนเขาสามยอด 28 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกรุณาสายหลัก ชุมชนเขาสามยอด 3