การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269701
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
777
1697
3096
263164
20831
21658
269701

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

       แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลเมืองเขาสามยอดมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลเมืองเขาสามยอด ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทาง การกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้


 รายงานการวิเคราะห์ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 2563 (ดาวน์โหลด📕)

บันทึกข้อความกำหนดแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดาวน์โหลด📕)

 001

002

ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ในการแพร่ข้อมูลสาธารณะเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ดาวน์โหลด📕)

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ของเทศบาลเมืองเชาสามยอด1

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ของเทศบาลเมืองเชาสามยอด2

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ดาวน์โหลด📕)

BRWD89C67974640 00507251

BRWD89C67974640 00507252

BRWD89C67974640 00507253