การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269616
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
692
1697
3011
263164
20746
21658
269616

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

           สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ ส.ข.ร.1) จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองเขาสามยอดเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้  ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้


 

📕 ดาวน์โหลดเอกสารเพียงคลิกที่ชื่อไฟล์ 📕

รายงานสรุปผลการซื้อจ้าง เมษายน 2564
รายงานสรุปผลการซื้อจ้าง มีนาคม 2564
รายงานสรุปผลการซื้อจ้าง กุมภาพันธ์ 2564
รายงานสรุปผลการซื้อจ้าง มกราคม 2564
รายงานสรุปผลการซื้อจ้าง เดือนธันวาคม 2563
รายงานสรุปผลการซื้อจ้าง เดือนพฤศจืกายน 2563
รายงานสรุปผลการซื้อจ้าง เดือนตุลาคม_2563
รายงานผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563
ายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม-2563
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.-ก.ย.63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ตุลาคม 2563- ธันวาคม 2564) (ดาวน์โหลด📕)