การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

269558
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
634
1697
2953
263164
20688
21658
269558

Your IP: 3.236.13.53

Login Form

สถิติ          เทศบาลเมืองเขาสามยอด ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงจำนวนผู้มารับบริการในภารกิจงานด้านต่างๆของหน่วยงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้


ข้อมูลสถิติการให้บริการของเทศบาลเมืองเขาสามยอด

รายงานข้อมูลสถิติการขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง (ดาวน์โหลด 📕)

รายงานข้อมูลสถิติการจัดเก็บภาษีป้าย (ดาวน์โหลด 📕)

รายงานข้อมูลสถิติการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยบังชีพผู้พิการ (ดาวน์โหลด 📕)

รายงานข้อมูลสถิติการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดาวน์โหลด 📕)

รายงานข้อมูลสถิติการลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดาวน์โหลด 📕)

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของศูนย์บริบาลสัตว์ (ดาวน์โหลด 📕)

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการงานบรรเทาสาธารณภัย (ดาวน์โหลด 📕)

รายงานข้อมูลสถิติศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (ดาวน์โหลด 📕)
ดาวน์โหลดเอกสาร 01