การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

          -การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

186919
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
481
643
4679
175691
15272
29838
186919

Your IP: 35.170.64.36

Login Form

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมิชอบของเจ้าหน้าที่

       

      ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ที่กำหนดว่า ” ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต “ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  31 มีนาคม 2564 ในรอบ 6 เดือน  ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด  ต่องานกฎหมายและคดี แต่อย่างใด ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้


 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64) (ดาวน์โหลด📕)

ข้อมูสถิติ