การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดเนินหน่วยงานของรัฐ

-การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564
-การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

101000
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
353
422
2529
94000
1966
12383
101000

Your IP: 3.231.102.4

Login Form

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

 มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

  1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2545

  2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2552

  3. โครงสร้าง การแบ่งงานภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  4. กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

  5. แผนภูมิโครงสร้างอำนาจหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายใน ตามที่ อ.ก.พ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอนุมัติในการประชุมคร้างที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 และคำสั่ง ส.ป.ก.ที่ 762/2558 สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

  

มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน 

  1. ส.ป.ก.กำหนดภารกิจการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3 ประการ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

  2. แผนภูมิโครงสร้างอำนาจหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายใน ตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552

  3. การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบตามมติ อ.ก.พ.ในการประชุม