ประกาศฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
ขอเชิญร่วมโครงการสั่งสมบุญ เสริมสร้างบารมีฯ ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 57-27 ก.ย. 58 ทุกวันพระ  ณ ปูชนียธรรมสถานเขาเอราวัณ  กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ
สายด่วนเทศบาล  036-621930 / 036-627377 บริการ 24 ชั่วโมง
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจสู่ผู้บริโภค ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
 

   

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม   สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ข้อมูลทั่วไป แผนพัฒนา การเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ
    คณะผู้บริหาร    แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558-2562    รายงานทางการเงิน    ประวัติที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ
    คณะที่ปรึกษาเทศบาล    แผนพัฒนาสามปี    ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง    ประกาศลดขั้นตอน
    สมาชิกสภาเทศบาล         .ศ.2553-2555 พ.ศ.2554-2556    ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง     รายงานการประชุม
   แนะนำ ทม.เขาสามยอด        .ศ.2555-2557 พ.ศ.2556-2558    เอกสารงบประมาณประจำปี    ผลการเลือกตั้ง
    บรรยายสรุป ทม.เขาสามยอด      พ.ศ.2557-2559พ.ศ.2558-2560     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    คณะศึกษาดูงาน
    รายงานผลการดำเนินงาน    แผนดำเนินงาน        ประจำปี 2553, 2554    ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี
   แผนที่ ทม.เขาสามยอด        พ.ศ.2556 2557        ประจำปี 2555, 2557

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

   จำนวนประชากร 29,463 คน

    การติดตามประเมินผลแผน        ประจำปี 2558  
         โดยชุมชน ประจำปี 2557    แผนการจัดหาพัสดุ  

สายด่วน

  นายก 081-8511366 

ปลัดเทศบาล081-8516723   รองปลัด1 089-7222650  รองปลัด 2 089-8014837

กองคลัง  081-7804292

  กองช่าง  081-7807395 กองแผน  081-7803947 กองสวัสดิการ 081-9478613 ประชาสัมพันธ์ 081-7809326

ปฏิทินกิจกรรมงานประจำปี 2558

หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ     เดลินิวส์     มติชน   ผู้จัดการ   ไทยโพสต์   คมชัดลึก   
ตรวจ
e-mail :
@yahoo.com     @hotmail.com     @thaimail.com     @mthai.com    

งานกิจการสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด

 

 ครั้งที่ 2 สถิติ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น.

ครั้งที่ สถิติ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 10.00 น. จำนวน 124,498 ครั้ง

จัดทำและพัฒนาโดย
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ถนนหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-627377  แฟกซ์ 036-627377
E-mail : khaosamyod@hotmail.com