ประกาศฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด

ขอเชิญชวนเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วังนารายณ์ราชนิเวศน์ ในระหว่างวันที่  14- 22  กุมภาพันธ์  2558  แต่งไทยทั้งเมือง
ขอเชิญชวนชาวจังหวัดลพบุรี  ร่วมประกวดธิดาละโว้  ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชุดไทยใส่สวย  ณ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ขอเชิญร่วมโครงการสั่งสมบุญ เสริมสร้างบารมีฯ ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 57-27 ก.ย. 58 ทุกวันพระ  ณ ปูชนียธรรมสถานเขาเอราวัณ  กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ
สายด่วนเทศบาล  036-621930 / 036-627377 บริการ 24 ชั่วโมง
 

   

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม   สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ข้อมูลทั่วไป แผนพัฒนา การเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ
    คณะผู้บริหาร    แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558-2562    รายงานทางการเงิน    ประวัติที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ
    คณะที่ปรึกษาเทศบาล    แผนพัฒนาสามปี    ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง    ประกาศลดขั้นตอน
    สมาชิกสภาเทศบาล         .ศ.2553-2555 พ.ศ.2554-2556    ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง     รายงานการประชุม
   แนะนำ ทม.เขาสามยอด        .ศ.2555-2557 พ.ศ.2556-2558    เอกสารงบประมาณประจำปี    ผลการเลือกตั้ง
    บรรยายสรุป ทม.เขาสามยอด      พ.ศ.2557-2559พ.ศ.2558-2560     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    คณะศึกษาดูงาน
    รายงานผลการดำเนินงาน    แผนดำเนินงาน        ประจำปี 2553, 2554    ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี
   แผนที่ ทม.เขาสามยอด        พ.ศ.2556 2557 , 2558        ประจำปี 2555, 2557

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

   จำนวนประชากร 29,463 คน

    การติดตามประเมินผลแผน        ประจำปี 2558  
         โดยชุมชน ประจำปี 2557    แผนการจัดหาพัสดุ  

สายด่วน

  นายก 081-8511366 

ปลัดเทศบาล081-8516723   รองปลัด1 089-7222650  รองปลัด 2 089-8014837

กองคลัง  081-7804292

  กองช่าง  081-7807395 กองแผน  081-7803947 กองสวัสดิการ 081-9478613 ประชาสัมพันธ์ 081-7809326

ปฏิทินกิจกรรมงานประจำปี 2558

หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ     เดลินิวส์     มติชน   ผู้จัดการ   ไทยโพสต์   คมชัดลึก   
ตรวจ
e-mail :
@yahoo.com     @hotmail.com     @thaimail.com     @mthai.com    

งานกิจการสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด

 

 ครั้งที่ 2 สถิติ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น.

ครั้งที่ สถิติ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 10.00 น. จำนวน 124,498 ครั้ง

จัดทำและพัฒนาโดย
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ถนนหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-627377  แฟกซ์ 036-627377
E-mail : khaosamyod@hotmail.com