ประกาศฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด

ขอเชิญร่วม นุ่งโจง แต่งไทย ไปเล่นสงกรานต์งานวัด ในวันที่ 13 เมษายน 2557  ณ วัดพระบาทน้ำพุ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ขอเชิญร่วมงาน ธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด1
สายด่วนเทศบาล  036-621930 / 036-627377 บริการ 24 ชั่วโมง
 

   

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ข้อมูลทั่วไป แผนพัฒนา การเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ
    คณะผู้บริหาร    แผนยุทธศาสตร์    รายงานทางการเงิน    ประวัติที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ
    คณะที่ปรึกษาเทศบาล    แผนพัฒนาสามปี    ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง    ประกาศลดขั้นตอน
    สมาชิกสภาเทศบาล           พ..2551-2553,.ศ. 2552-2554    ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง     รายงานการประชุม
   แนะนำ ทม.เขาสามยอด        .ศ.2553-2555 พ.ศ.2554-2556    เอกสารงบประมาณประจำปี    ผลการเลือกตั้ง
    บรรยายสรุป ทม.เขาสามยอด        พ.ศ.2555-2557     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    คณะศึกษาดูงาน
    รายงานผลการดำเนินงาน    แผนดำเนินงาน        ประจำปี 2551, 2552    ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี
   แผนที่ ทม.เขาสามยอด        พ.ศ.2553 2554        ประจำปี 2553, 2554

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

   จำนวนประชากร

    การติดตามประเมินผลแผน        ประจำปี 2555, 2557  
         โดยชุมชน ประจำปี 2554    แผนการจัดหาพัสดุ  

 

เนื่องจากขณะนี้

ถนนบ้านสายบ้านสระมะเกลือ - บ้านหัวช้าง
(ซอยจอมพล ป.)
กำลังดำเนินการปรับปรุงเส้นทาง
ตามโครงการก่อสร้างระบบน้ำท่วม
พื้นที่ชุมชนเขาสามยอด ระยะที่ 1
สำหรับประชาชนที่ต้องการใช้เส้นทาง
ให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางดังนี้
เส้นทางที่ 1 บริเวณซอยกรุณา
ซอยร้านครกเงิน-ซอยโชว์รูมฟอร์ด
เส้นทางที่ 2 ถนนสายเอราวัณ- เขาหนีบ
เพื่อออกไปถนนพหลโยธิน

หากจำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าว
ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ

หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ     เดลินิวส์     มติชน   ผู้จัดการ   ไทยโพสต์   คมชัดลึก   
ตรวจ
e-mail :
@yahoo.com     @hotmail.com     @thaimail.com     @mthai.com    

 

 ครั้งที่ 2 สถิติ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น.

ครั้งที่ สถิติ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 10.00 น. จำนวน 124,498 ครั้ง

จัดทำและพัฒนาโดย
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ถนนหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-627377  แฟกซ์ 036-627377
E-mail : khaosamyod@hotmail.com