ประกาศฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2557 ขอเชิญร่วมงานธรรมรักษ์เทศบาลสัมพันธ์ ณ อาคารอเนกโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์  พบเห็น เป็นธูระจัดหา  ลักพาตัว  ซื้อขาย  หลอกลวง  แจ้งสายด่วน  1300   24  ชั่วโมง
สายด่วนเทศบาล  036-621930 / 036-627377 บริการ 24 ชั่วโมง
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  ตำแหน่ง   ด่วน  สอบถาม 081-780-3947
 

   

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม   สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ข้อมูลทั่วไป แผนพัฒนา การเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ
    คณะผู้บริหาร    แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558-2562    รายงานทางการเงิน    ประวัติที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ
    คณะที่ปรึกษาเทศบาล    แผนพัฒนาสามปี    ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง    ประกาศลดขั้นตอน
    สมาชิกสภาเทศบาล         .ศ.2553-2555 พ.ศ.2554-2556    ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง     รายงานการประชุม
   แนะนำ ทม.เขาสามยอด        .ศ.2555-2557 พ.ศ.2556-2558    เอกสารงบประมาณประจำปี    ผลการเลือกตั้ง
    บรรยายสรุป ทม.เขาสามยอด      พ.ศ.2557-2559พ.ศ.2558-2560     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    คณะศึกษาดูงาน
    รายงานผลการดำเนินงาน    แผนดำเนินงาน        ประจำปี 2551, 2552    ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี
   แผนที่ ทม.เขาสามยอด        พ.ศ.2556 2557        ประจำปี 2553, 2554

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

   จำนวนประชากร 29,463 คน

    การติดตามประเมินผลแผน        ประจำปี 2555, 2557  
         โดยชุมชน ประจำปี 2556    แผนการจัดหาพัสดุ  

 

หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ     เดลินิวส์     มติชน   ผู้จัดการ   ไทยโพสต์   คมชัดลึก   
ตรวจ
e-mail :
@yahoo.com     @hotmail.com     @thaimail.com     @mthai.com    

งานกิจการสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด

 

 ครั้งที่ 2 สถิติ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น.

ครั้งที่ สถิติ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 10.00 น. จำนวน 124,498 ครั้ง

จัดทำและพัฒนาโดย
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ถนนหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-627377  แฟกซ์ 036-627377
E-mail : khaosamyod@hotmail.com