ประกาศฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด

ขอเชิญ่ร่วมกิจกรรมวันแม่   12  สิงหาคม  2558  ภาคเช้า  ณ  หน้า สกอ.  กิจกรรมเดิน-วิ่ง เริ่มตั้งแต่เวลา  05.00 น.เป็นต้นไป พร้อมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ขอเชิญ่ร่วมกิจกรรมวันแม่   12  สิงหาคม  2558  ภาคค่ำ  ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด.  กิจกรรมวางพานพุ่มจุดเทียนชัย  ตั้งแต่เวลา  17.00 น. เป็นต้นไป แต่งกายชุดไทยหรือชุดสุภาพ
คลีนิกรุ่งอรุณ  สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการตรวจโรคตอนเช้า  เริ่ม   3  สิงหาคม   2558  นี้  ตั้งแต่เวลา  06.30 - 08.30 น.  ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์  ณ  โรงพยาบาลอานันทมหิดล
สายด่วนเทศบาล  036-621930 / 036-627377 บริการ 24 ชั่วโมง
 

   

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม   สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ข้อมูลทั่วไป แผนพัฒนา การเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ
    คณะผู้บริหาร    แผนยุทธศาสตร์
     พ.ศ.2558-2562
   รายงานทางการเงิน    ประวัติที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ
    คณะที่ปรึกษาเทศบาล    แผนพัฒนาสามปี    ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง    ประกาศลดขั้นตอน
    สมาชิกสภาเทศบาล         .ศ.2553-2555
     
พ.ศ.2554-2556
   ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง     รายงานการประชุม
   แนะนำ ทม.เขาสามยอด       .ศ.2555-2557
      พ.ศ.2556-2558
   เอกสารงบประมาณประจำปี    ผลการเลือกตั้ง
    บรรยายสรุปทม.เขาสามยอด      พ.ศ.2557-2559
     พ.ศ.2558-2560
    เทศบัญญัติงบประมาณ    คณะศึกษาดูงาน
    รายงานผลการดำเนินงาน    แผนดำเนินงาน       ประจำปี 2556, 2557    ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี
   แผนที่ ทม.เขาสามยอด      พ.ศ.  2557 , 2558        ประจำปี 2558

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

   จำนวนประชากร
     29,
816   คน

    การติดตามประเมินผลแผน     เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

48 มาตรฐานงาน

การจัดสรรงบอุดหนุน.

   โดยชุมชน ประจำปี 2557    แผนการจัดหาพัสดุ

มาตรการ 5 ส.

สายด่วน

  นายก 081-8511366 

ปลัดเทศบาล
081-8516723 
 รองปลัด1
 089-7222650
 รองปลัด 2
 089-8014837

กองคลัง  081-7804292

  กองช่าง
  081-7807395
กองแผน 
 081-7803947
กองสวัสดิการ
081-9478613
ประชาสัมพันธ์
 081-7809326

     

ปฏิทินกิจกรรมงานประจำปี 2558

หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ     เดลินิวส์     มติชน   ผู้จัดการ   ไทยโพสต์   คมชัดลึก   
ตรวจ
e-mail :
@yahoo.com     @hotmail.com     @thaimail.com     @mthai.com    

งานกิจการสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด

 

 ครั้งที่ 2 สถิติ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น.

ครั้งที่ สถิติ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 10.00 น. จำนวน 124,498 ครั้ง

จัดทำและพัฒนาโดย
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ถนนหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-627377  แฟกซ์ 036-627377
E-mail : khaosamyod@hotmail.com