ประกาศฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีที่ 6  พฤศจิกายน 2557 ณ กรมรบพิเศษที่  3 มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายอาทิ ประกวดกระทง  ประกวดหนูน้อยนพมาศ  ดนตรีไทยลูกทุ่ง  ตลาดย้อนยุค   ตักไข่พญานาค  การแสดงของนักเรียน ฯลฯ
ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระบาทน้ำพุ ในวันเสาร์ที่ 1  พฤศจิกายน 2557 ณ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด
สายด่วนเทศบาล  036-621930 / 036-627377 บริการ 24 ชั่วโมง
เนื่องจากเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นการเริ่มต้นงบประมาณใหม่ทางกระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพมาให้ จึงยังแจกเบี้ยยังชีพไม่ได้ เทศบาลจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 

   

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม   สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ข้อมูลทั่วไป แผนพัฒนา การเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ
    คณะผู้บริหาร    แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558-2562    รายงานทางการเงิน    ประวัติที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ
    คณะที่ปรึกษาเทศบาล    แผนพัฒนาสามปี    ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง    ประกาศลดขั้นตอน
    สมาชิกสภาเทศบาล         .ศ.2553-2555 พ.ศ.2554-2556    ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง     รายงานการประชุม
   แนะนำ ทม.เขาสามยอด        .ศ.2555-2557 พ.ศ.2556-2558    เอกสารงบประมาณประจำปี    ผลการเลือกตั้ง
    บรรยายสรุป ทม.เขาสามยอด      พ.ศ.2557-2559พ.ศ.2558-2560     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    คณะศึกษาดูงาน
    รายงานผลการดำเนินงาน    แผนดำเนินงาน        ประจำปี 2553, 2554    ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี
   แผนที่ ทม.เขาสามยอด        พ.ศ.2556 2557        ประจำปี 2555, 2557

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

   จำนวนประชากร 29,463 คน

    การติดตามประเมินผลแผน        ประจำปี 2558  
         โดยชุมชน ประจำปี 2557    แผนการจัดหาพัสดุ  

 

หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ     เดลินิวส์     มติชน   ผู้จัดการ   ไทยโพสต์   คมชัดลึก   
ตรวจ
e-mail :
@yahoo.com     @hotmail.com     @thaimail.com     @mthai.com    

งานกิจการสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด

 

 ครั้งที่ 2 สถิติ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น.

ครั้งที่ สถิติ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 10.00 น. จำนวน 124,498 ครั้ง

จัดทำและพัฒนาโดย
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ถนนหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-627377  แฟกซ์ 036-627377
E-mail : khaosamyod@hotmail.com