ประกาศฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด

เทศบาลเมืองเขาสามยอด ขอเชิญร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560  ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ขอเชิญร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด

 

การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
ประจำปี 2560 นี้
งดจัดงาน

ย้อนอดีตชม
การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด

การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
ประจำปี 2557

คลิกที่ภาพ เพื่อชมการแสดง
(ขอบคุณวีดีโอโดยสิงหล)

งานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ประจำปี
2554

การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ

โดยแบ่งเป็น 3 องค์ 

คลิกที่ภาพ
เพื่อชมการแสดงทั้ง
3
องค์

 
สายด่วนเทศบาล  08-1947-9582 /  036-776205 / 036-776206 งานป้องกันฯ บริการ 24 ชั่วโมง
ข้อมูลทั่วไป แผนพัฒนา การเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ
    คณะผู้บริหาร     แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
     พ.ศ.25
60 - 2563
   รายงานทางการเงิน     ประวัติที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ
    โครงสร้างส่วนราชการ     แผนพัฒนาสามปี    ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง    ประกาศลดขั้นตอน
    สมาชิกสภาเทศบาล            พ.ศ.2559-2561
      พ.ศ.2558-2560
   ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง       รายงานการประชุม
   แนะนำ ทม.เขาสามยอด  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง     เอกสารงบประมาณประจำปี    ผลการเลือกตั้ง
    บรรยายสรุป      
     ทม.เขาสามยอด
    

  คู่มือประชาชน  ผู้สูงอายุ 
    คนพิการ      

    เทศบัญญัติงบประมาณ    คณะศึกษาดูงาน   
    ประกาศคู่มือประชาชน    แผนดำเนินงาน พ.ศ.  2559 , 2560        ประจำปี 2559 , 2560    ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี
   แผนที่ ทม.เขาสามยอด     

    แผนที่เขตการปกครอง

   ราคากลาง   

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

   จำนวนประชากร
     29,
816   คน

    การติดตามประเมินผลแผน     เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 

48 มาตรฐานงาน

การจัดสรรงบอุดหนุน.

  โดยชุมชน ประจำปี 2559    แผนการจัดหาพัสดุ  

โครงสร้างพื้นฐานปี  2559

     
 

   

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผ่นพับประจำเดือน     วารสารเทศบาลเมืองเขาสามยอดประจำปี 59 

สายด่วน

  นายก
061-6599497 

ปลัดเทศบาล
085-1629536 
 รองปลัด
 089-8014837
งานป้องกัน
 081-9479582

กองคลัง 
081-7804292

  กองช่าง  
081-7807395
กองแผน 
 081-7803947
กองสวัสดิการ
081-9478613
ประชาสัมพันธ์
 081-7809326

 
 
 
 
หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ     เดลินิวส์     มติชน   ผู้จัดการ   ไทยโพสต์   คมชัดลึก   
ตรวจ
e-mail :
@yahoo.com     @hotmail.com    
@thaimail.com     @mthai.com    

 

 

จัดทำและพัฒนาโดย
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ถนนหนองบัวขาว-วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร.
036-776205  แฟกซ์ 036-776204
E-mail : khaosamyod@hotmail.com