หน้าแรก ประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์  ภารกิจ โครงสร้างการบริหาร ติดต่อสอบถาม

                                           

ข้อมูลโรงเรียน

กิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ประชาชนในชุมชนเขาสามยอด

ออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2554 นี้

 

กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2553 วันที่  11 มีนาคม พ.ศ.2554

 

 

โครงการทัศนศึกษาและดูงาน ณ สวยนก จ.ชัยนาท วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2554

 

     

   - ประวัติโรงเรียน
   - วิสัยทัศน์ ภารกิจ
   - บุคลากรในโรงเรียน
   - โครงสร้างการบริหาร
   - แผนผังโรงเรียน
   - ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวขาว
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรมรบพิเศษที่ 3
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 31 พัน 1 รอ.
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุบศร
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสวอง

ปฏิทินโรงเรียน

    มีนาคม - พฤษภาคม  ติวนักเรียนแข่งขันวิชาการ

    2 เมษายน   เชิญผู้ปกครองที่สนใจจะปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่บุตรหลานชมนิทรรศการหนังสือ ณ กศน. จ.ลพบุรี

    2 พฤษภาคม    นายกเทศบาลเมืองเขาสามยอดแจกเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียน

    2 6 พฤษภาคม    ปรับพื้นฐานนักเรียน ป.1 4

    18 พฤษภาคม    เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา
ตั้งอยู่ที่ : 254 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

 


Free Clock