งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 8 -17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  ณ พิพิธภัณฑ์วังนารายณ์ราชนิเวศน์
 
คลิกที่รูปภาพ
 
 
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  ณ พิพิธภัณฑ์วังนารายณ์ราชนิเวศน์
 

การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ   ประจำปี 2557

คลิกที่ภาพ เพื่อชมการแสดง
(ขอบคุณวีดีโอโดยสิงหล)

 

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2554
การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
  โดยแบ่งเป็น 3 องค์ 

คลิกที่ภาพ    เพื่อชมการแสดงทั้ง
3
องค์